uitleg Rtty - NL14029

NL14029
Luisteramateur
Ga naar de inhoud
RTTY :
Telex is een methode van communicatie waarbij 2 automatische typemachines via een
telefoonlijn met elkaar in verbinding staan,model19
ook wel TTY, TeleType (verreschrijvers of teleprinters) genoemd.
RTTY is een bijzondere vorm van telexen, waarbij de verbinding via een radiosignaal tot stand komt.
Dus TTY is een telexverbinding via een telefoonlijn en RTTY is een telexverbinding via radiosignalen.
De telexmachines zijn voor beide systemen gelijk, alleen de aansturing is verschillend


De werking:

RTTY maakt gebruik van een 5-bits code, aangevuld met een start- en een stopbit. Deze code is ontwikkeld door de heer Baudot.
Met een 5-bits code kunnen er 2 tot de macht 5 = 32 karakters worden weergegeven.
Om de signalen te kunnen onderscheiden wordt er gebruik gemaakt van MARK en SPACE combinaties, aangeduid met FSK, wat weer staat voor Frequency Shift Keying.
Bij FSK wordt het verschil van mark en space ‘vertaald’ naar twee verschillende frequenties.
Het mark signaal is de hogere frequentie, het space signaal is de lagere frequentie.
Met de term SHIFT wordt het verschil tussen de mark- en spacefrequentie aangeduid.
Door een zender in frequentie te varieren in het ritme van de mark- en space signalen, was het mogelijk om draadloze telexverbindingen te maken.

De Baudot-code:
Met de Baudot-code kunnen dus maar 32 tekens verstuurd worden, terwijl iedereen weet dat het alfabet uit 26 karakters bestaat.
Hoe zit dat nu met de 10 cijfers? Dat is heel eenvoudig.
Naast de 26 karakters voor het alfabet worden er extra tekens gebruikt voor speciale funkties en/of tekens.
Er zijn dus 31-26=5 extra funkties beschikbaar (de 32e tellen we niet mee, want er moet rekening worden gehouden met de ruststand).
Een ervan is het omschakelen tussen letters en cijfers.
Net als bij de gewone typemachine heeft een telexmachine een ‘wagen’ die hoger of lager gezet kan worden.
Door de wagen hoger te zetten zullen de aaqnslaghamertjes in plaats van letters cijfers en speciale leestekens kunnen afdrukken.
Zo is er ook een funktie voor Carriage Return, (wagenterugloop), net al bij de gewone typemachine.
Zelfs een belletje kan er mee worden aangestuurd.
Samengevat: 26 karakters, lettershift, cijfershift, carriage return, line feed en als laatste de spatiebalk.
Zodra de telexmachine in de cijfershift stand staat, hebben we weer 26 tekens voor ons ter beschikking, dus 10 cijfers, de punt, komma, vraagteken, schuine streep, plusteken, minteken en dergelijke.
mark, space, shift en baudrate:
Voor de mark en space-frequenties worden op de verschillende amateurbanden ook verschillende instellingen gehanteerd.
Om enige duidelijkheid te verschaffen, is in onderstaande tabel het verband aangegeven:

          SHIFT in Hz    MARK in Hz       SPACE in Hz
FSK           170               1445                1275 het meest gebruikt op amateurbanden
FSK           425               2550                2125
FSK           850               2975                2125
Om de verwarring nog groter te maken, maken we ook nog onderscheidt in de baudrate.
Met het begrip baudrate geven we de pulsduur van het signaal aan.
Een pulsduur van 22 ms geeft een baudrate van 45,45 aan, terwijl een pulsduur van 20 ms een baudrate van 50 aangeeft.
Hiermee hebben we meteen de meest gebruikte baudrates binnen de amateurbanden vastgesteld.
Een opmerking is hier op zijn plaats, indien beide telexstations een ongelijke baudrate hebben ingesteld, zal het niet mogelijk zijn dat er een correcte verbinding tot stand zal worden gebracht, immers de beide machines ‘begrijpen’elkaar niet en er zal alleen maar wartaal op het papier komen te staan.
Op de ouderwetse telexmachines, ook wel ‘wortelstampers’genoemd, wordt de pulsduur = baudrate ingesteld door de draaisnelheid van de motor.
De aansturing gebeurt met een DC signaal en zogenaamde lijnstroom (current loop)

De geluidskaart-interface:

Met behulp van de moderne PC, de in de computer aanwezige geluidskaart en een zelf te bouwen geluidskaart-interface (soundcard-interface) is het op zeer eenvoudige wijze mogelijk om mee te kunnen ‘schrijven’ met de vele op de amateurbanden uitgezonden RTTY signalen.
Er zijn enige freeware programma’s via internet te downloaden, zoals o.a. het MMTTY programma.
Een leuk bijkomend iets is, dat met een geluidskaart-interface ook veel andere amateurmodes kunnen worden gedecodeerd, zoals CW, FAX, AMTOR, SSTV, PSK31 en dergelijke.
Daar is echter een ander programma voor nodig, de zogenaamde multimode-programma’s zoals MixW en RadioComm.
Deze zijn echter niet freeware.
Op internet bij de desbetreffende website van MixW en RadioComm staat duidelijk hoe u een versie kunt registeren en wat de kosten daarvan zijn.

RTTY frequenties:

Op de volgende frequenties zijn conform het bandplan amateur-RTTY uitzendingen toegestaan:

7.085 MHz
14.085 MHz
21.085 MHz
28.085 MHz
145.300 MHz
En uiteraard zijn er nog honderden andere RTTY uitzendingen, zoals weerberichten, nieuwsuitzendingen en dergelijke te ontvangen.

Created With WebSite X5 by
GJ Koops 06-02-2021

NL14029
Luisteramateur
Flag Counter
booked.net
Terug naar de inhoud