Wet van Ohm - NL14029

NL14029
Luisteramateur
Ga naar de inhoud
Wet van Ohm
De wet van Ohm is een empirische natuurkundige wet, genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm,
die een relatie legt tussen spanning, weerstand en stroomsterkte.

                  
De wet van Ohm speelt een centrale rol in alles wat met elektriciteit en elektrische schakelingen te maken heeft en geeft het verband tussen stroom (I), spanning (V) en weerstand (R). De wet van Ohm geldt voor een schakeling als geheel maar ook voor ieder van de individuele componenten van een schakeling.
Elektriciteit valt onder de natuurkunde. Elektriciteit is het stromen van elektronen door geleiders en halfgeleiders.
Om stroom te laten stromen moet je eerst een spanningsbron hebben.  Thuis is dat vaak het stopcontact, maar ook batterijen, accu’s en  zonnepanelen zijn spanningsbronnen. We gaan elektrische stroom even  vergelijken met stromend water: Om water te laten stromen moet er  drukverschil zijn. Dat geldt ook voor elektrische stroom. De druk op een  waterleiding kun je vergelijken met de spanning op een stroomdraad. Hoe  meer waterdruk er opgebouwd kan worden, hoe harder water door de  leidingen stroomt. Bij spanningsbronnen is dat ook zo: een krachtige  accu kan meer stroom leveren dan een klein penlite batterijtje.
Een spanningsbron moet aangesloten zijn op iets dat stroom kan  geleiden. We noemen dit een (stroom)circuit, vergelijkbaar met een  waterleiding. Zo’n stroomcircuit bestaat doorgaans uit draden,  koperbanen op een printplaat en diverse soorten elektronica componenten.Met water is het circuit een waterleiding of een tuinslang met  vertakkingen, kranen, douche enz. Natuurlijk kan er maar een bepaalde  hoeveelheid water tegelijk door een buis, slang of kraan. Dit is met  stroom ook zo: een dikke koperdraad geleidt meer stroom dan een dun  draadje.
Niet elk materiaal kan even goed stroom geleiden: elk materiaal heeft  een bepaalde weerstand. Zo ondervindt stroom weerstand van draden en  componenten zoals leds, lampjes, speakers enz.
Bij water bepaalt de dikte van de leiding hoeveel water er doorheen kan  stromen. Bij een verdunning van de buis zal daar nog minder water  doorheen kunnen: het water krijgt meer weerstand. Bij meer elektrische  weerstand zal er ook minder stroom gaan lopen.
En nu hebben we de 3 belangrijkste dingen die met elektriciteit te  maken hebben: spanning, stroom en weerstand. In de natuurkunde is het  gebruikelijk om alle dingen een symbool of aanduiding te geven en  natuurlijk moet elk ding worden kunnen gemeten in een bepaalde eenheid.  Zoals je lengte (ℓ) in meters uitdrukt en gewicht (G) in kilo’s zijn er  ook bij elektronica aanduidingen en meeteenheden.
Spanning geven we aan met de letter U en meten we in Volt (V),
  1. lage voltages geven we aan milliVolt (mV=1/1000e =0,001 volt)
  2. Stroom geven we aan met de letter I en meten we in Ampère (A),
    lage amperages geven we aan in milli-Ampere (mA= 0,001 Ampère)
  3. Weerstand geven we aan met de letter R en meten we in Ohm (Ω),
    grote weerstanden worden aangegeven in KiloOhm of zelfs MegaOhm (resp.1.000 en 1.000.000 Ohm)
Deze eenheden beïnvloeden elkaar: hoe meer (hoe hoger de) weerstand,  hoe minder stroom er kan lopen door een circuit. Hoe lager de spanning,  hoe minder stroom er mogelijk is. Om uit te rekenen hoe deze  verhoudingen zijn is er de Wet van Ohm. Deze is: U = I x R (spanning = stroom x weerstand)


              
Hier zie je diverse hulpjes om de wet van ohm uit te rekenen ( Formule's )
Je kan dus met de wet van Ohm de spanning, de weerstand of de stroomsterkte uitrekenen. Tijd voor een paar voorbeelden:

Als je in een 12 Volt circuit een weerstand van 100 Ohm plaatst dan weet  je dus dat er een stroom van 12/100= 0,12 Ampère = 120mA gaat lopen.

Meet je in een 230 Volt circuit een stroom van 2 Ampère, dan weet je dat het circuit een weerstand van 230/2= 115 Ohm heeft.

Een led heeft 20 mA (0,02 A) en 3 Volt nodig om aan te gaan: de weerstand van de led is dan R=U/I =3/0,02 =150 Ohm weerstand.


Created With WebSite X5 by
GJ Koops 06-02-2021

NL14029
Luisteramateur
Flag Counter
booked.net
Terug naar de inhoud